Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10
Laatimispvm. 17.11.2003

1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedot: Tampereen kaupunki / Yhdyskuntapalvelut / kaupunkimittaus
Frenckellinaukio 2 B, PL 487, 33101 Tre
yhteystiedot
2. Rekisteriasioista vastaavan
     yhteystiedot:
yhteystiedot
3. Rekisterin nimi: Vektori- ja rasteriaineiston asiakaspalvelurekisteri
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Karttatilaustietojen käsittelyn nopeuttaminen
Palveluiden parantaminen
5. Rekisterin tietosisältö:Tilaajan osoitetiedot
Tilauskohteen tiedot
Tilattavan aineiston tietosisältö
Toimitusmuoto
Tilauksen käsittelyvaiheet
6. Säännönmukaiset tietolähteetKaupunkimittausyksikön paikkatietojärjestelmät
7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n
     tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoa ei luovuteta muuhun käyttöön
Tietoa ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojausTietokantaan tallennetut tiedot:
Tampereen kaupungin palomuuriohjelmisto,
automaattinen varmuuskopiointi 3 kk:n ajalta
ja käyttäjäkohtainen tunnus- ja salasana.